Trànsit

– Instal·lació i manteniment d’equipament ITS i seguretat.
– Realització i direcció de projectes.
– Solucions tècniques i posada en servei.
– Sistemes de peatge.
– Assistència i reparació in-situ.
– Reparació en laboratori.
– Departament Programari / Firmware.

slide4d